trenger du hjelp til å komme igang med brukerådsarbeid?


Brukerrådsportalen er en tjeneste for kommunalt ansatte som jobber aktivt med å tilrettelegge brukermedvirkning for personer med utviklingshemming, personer med psykiske lidelser og gruppen eldre.

Har du allerede en konto? Logg inn

Om Brukerrådsportalen


Brukerrådsportalen skal inspirere, informere og utvikle
ditt arbeid med brukermedvirkning, gjennom enkel tilgang til gode ideer, ferdige maler
og opplegg, videoer som gir deg gode tips
og ikke minst mulighet for faglige diskusjoner i forskjellige forum.


Brukerrådsportalen gir deg et nettverk med tilgang til andre
som jobber med de samme problemstillingene
og som har erfaring med å løse de utfordringer du møter i hverdagen.


Portalen gir deg som har erfaring med brukerrådsarbeid,
en mulighet til å hjelpe andre kollegaer som ennå ikke har startet
det spennende og viktige arbeidet eller som står i startgropen
og er usikker på hva du skal gjøre for å få det til på en best mulig måte.


Portalen gir deg oversikt over aktuelle lovverk, rundskriv og veiledere
på området brukermedvirkning og selvbestemmelse.

Du får tilgang til besøkssteder og kontaktpersoner,
for å oppleve brukerrådsarbeid i praksis, både i Norge, Sverige og Danmark.

Brukerrådsportalen er en tjeneste, hvor den tekniske driften ivaretas av Ridderne,
men hvor innholdet utvikles i samarbeide med medlemmene av portalen,
ved at gode ideer og spørsmål blir delt og behandlet i fellesskapet.

Bestill nå!

Vi vil også tilby


E-læringsprogram

Ridderne jobber med å utvikle opplæringsprogram som den enkelte kommune selv kan gjennomføre for sine ansatte og brukere. Vi tar gjerne imot innspill og forslag til temaer.

Kurstilbud

Ridderne tilbyr mange ulike kurs og kan sette sammen kurstilbud som passer den enkelte kommunes behov. Vi lager kurs for ansatte, ansatte og brukere og for brukere.

Veiledning

Ridderne kan tilby veiledning til enkeltpersoner eller grupper som jobber med brukerrådsarbeid. Veiledningen kan foregå både over korte og lengre perioder.

Rådgivning

Ridderne tilbyr rådgivning i saker hvor det har oppstått konflikter eller hvor det er behov for mer kunnskap om lovverk, offentlige føringer og gode løsninger.

Prøv også Ordbanken!

Ordbanken inneholder letteste, forståelige og tilgjengelige ordforklaringer på ord som utviklingshemmede synes er vanskelig å forstå!
Tjenesten er helt gratis.

Prøv Ordbanken

Disse kommunene er brukere av portalen


Alta
Bærum
Eidsberg
Gjøvik
Skedsmo

Noen spørsmål?


Ta gjerne kontakt med oss for en samtale,
hvor vi vil svare på alle dine spørsmål om Brukerrådsportalen!